КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНДОГЕННИХ ПІГМЕНТІВ


Назва Назва Локалізація
Ендогенні пігменти Гемоглобіногенні пігменти: А. Пігменти, що утворюються в нормі: — феритин; — гемосидерин; — білірубін. Б. Пігменти, що утворюються в патологічних умовах: — гематоїдин; — гематини; — порфірин. Протеїногенні(тирозинтриптофанові) пігменти: — меланін; — адренохром; — пігмент гранул ентерохромафінних клітин. Ліпідогенні пігменти (ліпопігменти): — ліпофусцин; — цероїд; — ліпохроми; — пігмент недостатності віт. Є. Клітини та позаклітинне середовище

При місцевому гемосидерозі відбувається нагромадження гемосидерину в місцях крововиливів, де він міститься в сидерофагах, надаючи тканині буруватого відтінку. Можливий і його розвиток у легенях при ваді серця — стенозі лівого атріовентрикулярного отвору, есенціальному гемосидерозі (синдромі Целена-Геллерстедта). Місце­вий гемосидероз спостерігається при екстраваскулярному гемолізі. Сидеробластами та сидерофагами стають лейкоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНДОГЕННИХ ПІГМЕНТІВ, ендотелій та епітелій. У невеликих кровови­ливах (діапедезного типу) виявляється тільки гемосидерин, при великих крововиливах він розміщується по периферії в живих ткани­нах, а гематоїдин - у центрі, в місцях аутолізу, що виникає без доступу кисню й участі клітин.

Мал. Бура індурація легень

Особливою формою порушень обміну гемосидерину є гемохроматоз.


documentajwqorx.html
documentajwqwcf.html
documentajwrdmn.html
documentajwrkwv.html
documentajwrshd.html
Документ КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНДОГЕННИХ ПІГМЕНТІВ